Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Corona virus!

Het Corona virus houdt de hele wereld in haar greep. 

Gisterenmiddag (24 maart) is na overleg met het RIVM en het Ministerie van VWS besloten dat wij alleen nog patiënten behandelen, die irreversibele schade zouden oplopen wanneer zij niet zouden worden behandeld. Dit zal door een arts moeten worden beoordeeld, die de patiënt vervolgens verwijst naar de praktijk. 

In dat geval gelden wel een aantal duidelijke afspraken in verband met ons beider gezondheid.

  • We geven elkaar geen hand!
  • Heeft u last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan wordt de behandeling uitgesteld tot deze klachten verdwenen zijn. Bel dan naar 0343-461482 of mail naar info@akkermanmanueeltherapeut.nl. Ook als het binnen de afgesproken 24 uur is worden er geen kosten in rekening gebracht.
  • Weet u dat u de afgelopen 14 dagen in aanraking  bent geweest met een Corona patiënt dan wordt u NIET behandeld. Bel dan af. We maken dan een afspraak als de incubatietijd voorbij is en u geen ziekteverschijnselen hebt gekregen.

 

Over het Corona virus:

Het Coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen, via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, zal hij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen.  

Voor meer informatie:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid
 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland

Bel mij terug